Zasady korzystania z usług sklepu okulozaur.pl

 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OKULOZAUR.PL

   

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://okulozaur.pl
  2. Sklep internetowy „Okulozaur” działający pod adresem http://okulozaur.pl obsługiwany jest przez firmę DZIECI SĄ WAŻNE Alicja Szwinta Dyrda z siedzibą Przeginia Duchowna 223, w Rybnej, NIP: 679 -273-73-91.

   

  II. Warunki dokonywania zakupów

  1. Sklep „Okulozaur” prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż produktów dostępna jest pod adresem https://okulozaur.pl
  2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość e-mail z informacją o złożonym zamówieniu.
  3. Podstawowym warunkiem realizacja dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
   1. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
  4. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 – 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem” oraz 1 – 5 dni w przypadku płatności przelewem (przedpłata na konto sprzedawcy) od dnia zarejestrowania wpływu należytej kwoty na konto sklepu.
  5. Potwierdzenie zakupu zostaje wysłane w formie elektronicznej na adres podany w formularzu zamówienia.
  6. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być realizowane częściowo czy w całości anulowane.
  8. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże objęta jest ograniczoną liczbą towarów. Realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
  9. Kupujący za zamówione towary może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności: przy odbiorze, przelewem bankowym na konto sklepu lub za pomocą Dotpay, Paypala, Tpay.
  10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Rzeczpospolitej Polski za pośrednictwem firm kurierskich: GLS, DHL oraz Inpost. Istnieje możliwość przesyłki towaru poza obszar Rzeczpospolitej Polski pod warunkiem, że Kupujący pokryje całkowity koszt przesyłki, który zostanie zweryfikowany z firmami wysyłkowymi współpracującymi ze sklepem internetowym.
  11. Koszty związane z dostawą zamówionych produktów pokrywa Kupujący.
  12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
  13. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
  14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

   

  III. Reklamacje i zwroty

  1. Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę. Jeżeli sklep „Okulozaur” nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
  2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (na adres mailowy okulozaur@gmail.com) przed jego upływem.
  3. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę), w przypadku jego braku reklamacja lub zwrot nie zostanie uwzględniona.
  4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, w tej samej formie w jakiej była dokonana płatność, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży.
  5. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Okulozaur.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   g) zawartej w drodze aukcji publicznej,
   h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  8. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.
  9. Kontakt w sprawie reklamacji:  662 206 009.
  10.  Gwarancja Lost & Found –
   A) zarejestruj swoje okulary Babiators w ciągu 30dni od daty zakupu (daty na fakturze/paragonie) wybierając button “zarejestruj się” . Link do strony tutaj
   B) Jeśli okulary Babiators zostaną zgubione lub uszkodzone, kliknij tutaj i wybierz button “odzyskaj”. Wcześniej przygotuj sobie indywidualny kod do wykorzystania, który otrzymałeś w chwili rejestracji zakupu (z adresu guarantee@babiators.com). Jedyne za co płacisz to koszt przesyłki (10$) z USA do Polski!
   C) Jeśli nie możesz odszukać w swoich mailach numeru kodu
   napisz na adres guarantee@babiators.com
   D)  Termin realizacji liczony jest od momentu zgłoszenia z USA/PL do naszego Sklepu. Termin realizacji obejmuje wyłącznie dni robocze. Czas realizacji, czyli czas, który upływa od zgłoszenia do chwili wysłania nowej pary przez Sklep wynosi do 14 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany w momencie składania zgłoszenia, Sklep kontaktuje się telefonicznie aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta równa się sumie czasu wysyłki ze sklepu Babiators.pl (do 3 dni) oraz czasu dostawy. Czas doręczenia przesyłki to 1-2 dni robocze, Poczta Polska Priorytet.
   ​E) Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie jedno zgłoszenie i jedną wymianę na nową parę.
  11. Zalogowanie się na stronie sklepu „Okulozaur” nie jest równoznaczne z zapisaniem się na listę subskrybentów.
  12. Rezygnacja subskrybenta z usługi newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w przesyłanym newsletterze lub poprzez poprzez wysłanie prośby o wykreślenie z listy na adres: okulozaur@gmail.com
  13.  Zamówienie przez subskrybenta newslettera jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika newslettera przez sklep „Okulozaur” w celach marketingowych, w szczególności na otrzymanie informacji handlowych od firmy DZIECI SĄ WAŻNE Alicja Szwinta Dyrda (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Podanie danych jest dobrowolne, a użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  14. Dane osobowe podane przez użytkownika newslettera dla celów jego subskrypcji nie są publikowane na stronach sklepu ani udostępniane osobom trzecim.
  15. Sklep „Okulozaur” zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu newslettera, a o dokonanych zmianach poinformuje subskrybenta drogą elektroniczną.
  16. Sklep „Okulozaur” ma prawo do usunięcia adresu e-mail z listy użytkowników newslettera bez podania przyczyny.
  17. SPORY:Dokładamy wszelkich starań aby nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani ze swoich zakupów.
   W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń. Kupujący może m.in.:
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

   

  IV. Postanowienia końcowe

  1. Sklep „Okulozaur” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” z późniejszymi zmianami.
  2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym weryfikacji jakości oferowanych usług, kontaktu z Klientami sklepu i odbiorcami newslettera, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: okulozaur@gmail.com
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie pod adresem: okulozaur@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  4. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.